Bartosz Walczak
dr hab.
telefon (+48) 12 664 75 92
fax (+48) 12 664 66 72
email
adres ul. prof. S. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
pokój 3067

Praca magisterska

Złożoność obliczeniowa wybranych problemów kombinatorycznych

Zainteresowania badawcze

  • Teoria grafów i porządków
  • Algorytmy
  • Geometria dyskretna i obliczeniowa
  • Kombinatoryka ekstremalna
  • Gry kombinatoryczne

Współ‚pracownicy

Mikkel Abrahamsen Københavns Universitet
Gwenaël Joret Université Libre de Bruxelles
Tomasz Krawczyk Uniwersytet Jagielloński
Torsten Mütze Technische Universität Berlin
János Pach École Polytechnique Fédérale de Lausanne
William T. Trotter Georgia Institute of Technology

Krótkie CV

2008 Magister informatyki Uniwersytet Jagielloński Kraków, Polska
2012 Doktor nauk matematycznych (informatyka) Uniwersytet Jagielloński Kraków, Polska
2013-2014 Staż podoktorski (12 miesięcy) École Polytechnique Fédérale de Lausanne Lozanna, Szwajcaria
2014 Staż naukowy "Mobilność Plus" (6 miesięcy) Univerzita Karlova v Praze Praga, Czechy
2014-2015 Visiting Assistant Professor (9 miesięcy) Georgia Institute of Technology Atlanta, Stany Zjednoczone
2017 Doktor habilitowany nauk matematycznych (informatyka) Uniwersytet Jagielloński Kraków, Polska
2017-2018 Gastprofessor (6 miesięcy) Technische Universität Berlin Berlin, Niemcy