Skip to main content

Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
Uniwersytet Jagielloński

ul. Prof. S. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków

telefon:(+48-12) 664 66 47
fax:(+48-12) 664 66 72
email:email
pokój:3053
sekretariat ogólny:
poniedziałek - czwartek:9:00-15:00
piątek:nieczynne (dzień pracy wewnętrznej)
sekretariat dydaktyczny:
poniedziałek - czwartek:10:00-13:00
piątek:nieczynne (dzień pracy wewnętrznej)

Upcoming seminars:

03.10.2018 12:14
Jarosław Duda
Instytut Informatyki UJ
Computer science foundations
Krótkie wprowadzenie do ANS, MERW i pól Markova
10.10.2018 12:14
Michał Zieliński
Computer science foundations
Lambda Theories allowing Terms with a Finite Number of Fixed Points by BENEDETTO INTRIGILA and RICHARD STATMAN
10.10.2018 16:15
Patryk Mikos
Theoretical computer science
Does the representation matter?

Events

News