Karol Kosiński
magister
telefon (+48-12) 664 75 12
fax (+48-12) 664 66 72
email
adres ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
pokój 3156

Zainteresowania badawcze

  • algorytmy
  • kombinatoryka na słowach
  • teoria grafów

Krótkie CV

2010 Mgr (informatyka) Uniwersytet Jagielloński Kraków, Polska
2010- Doktorant Uniwersytet Jagielloński Kraków, Polska