Grzegorz Gutowski
doktor
telefon (+48) 12 664 75 59
fax (+48) 12 664 66 72
email
adres ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
pokój 3054
dyżur poniedziałek, 12:00 - 14:00
środa, 14:00 - 16:00
www oficjalna
  prywatna

Praca doktorska

Manuskrypty

Grzegorz Gutowski, Ming Han, Tomasz Krawczyk, Xuding Zhu