Wzory dokumentów

Oświadczenie o zaliczeniu języka angielskiego eksternistycznie (załącznik)

Oświadczenie o zaliczeniu roku (załącznik)

Deklaracja tematu pracy dyplomowej (załącznik)

Plan pracy dyplomowej (załącznik)

Podanie o powtarzanie roku dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 lub później  (załącznik)

Podanie o powtarzanie roku dla studiów rozpoczynających się wcześniej niż w roku akademickim 2013/2014 (załącznik)

Podanie o wpis 50 punktowy dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 lub później (załącznik)

Podanie o wpis 50 punktowy dla studiów rozpoczynających się wcześniej niż w roku akademickim 2013/2014 (załącznik)

Podanie o przyznanie indywidualnego toku studiów (załącznik)

Podanie o skreślenie z listy studentów (załącznik)

Podanie o wznowienie studiów (załącznik)

Podanie o urlop studencki (załącznik)

Podanie o urlop dziekański (załącznik)

Podanie o przepisanie przedmiotów (załącznik). Uwaga: Do podania należy dołączyć dokument potwierdzający zaliczenie przedmiotów (np. karta przebiegu studiów, indeks). Możliwe jest przepisanie przedmiotu od oceny 4.0, a w niektórych przypadkach od 3.5.