Wtorek, 11 lutego 2020

7:30 - 8:00

Śniadanie dla nocujących w hotelu "Start"

ul. Kapelanka 60

8:00 - 8:30

Przyjazdy zawodników, pozostawienie okryć zewnętrznych w szatni

Wydz. Mat-Inf. UJ, szatnia na parterze

8:30 - 8:55

Sprawdzenie listy obecności, rozdanie identyfikatorów i teczek

zawierających: plan zawodów, regulamin, ustalenia techniczne

Sala 0004

9:00 - 9:45

Uroczystość rozpoczęcia zawodów, omówienie spraw organizacyjnych i regulaminowych

Sala 0004

9:45 - 10:30

Sprawdzanie przez zawodników sprzętu i oprogramowania

Laboratoria A,B,C,D,E,F

10:30 - 10:55

Przerwa, drugie śniadanie

Bufet w sali przy laboratoriach

10:55 - 11:00

Identyfikacja zawodników, zajmowanie stanowisk

Laboratoria A,B,C,D,E,F

11:00 - 14:00
11:00 - 13:00

Zawody próbne

Zadawanie pytań poprzez System Internetowy Olimpiady

Laboratoria A,B,C,D,E,F

14:00 - 15:00

Obiad dla wszystkich zawodników, rozliczanie kosztów podróży

Bar w holu głównym, Sekretariat zawodów 3053 IIIp.

15:00 - 15:30

Wykład: Adam Polak, "Nieuchwytne własności grafów"

Sala 0004

15:30 - 16:30

Omówienie rozwiązań zadań dnia próbnego

Udostępnienie raportów wstępnego sprawdzania w SIO

Sala 0004

17:00 - 17:30

Kolacja dla zawodników nocujących w hotelu "Start"

ul. Kapelanka 60

18:45 - 21:00

Seans filmowy: "Boże ciało"

Kino pod Baranami,
Rynek główny 27

 

Środa, 12 lutego 2020

7:30 - 8:00

Śniadanie dla nocujących w hotelach "Start"

ul. Kapelanka 60

8:40 - 8:55

Identyfikacja zawodników, zajmowanie stanowisk

Laboratoria A,B,C,D,E,F

9:00 - 14:00
9:00 - 11:00

Pierwszy dzień zawodów

Zadawanie pytań poprzez System Internetowy Olimpiady

Laboratoria A,B,C,D,E,F

14:00 - 15:00

Obiad dla wszystkich zawodników, rozliczanie kosztów podróży

Bar w holu głównym, Sekretariat zawodów 3053 IIIp.

15:00 - 16:30

Omówienie rozwiązań zadań dnia pierwszego

Udostępnienie raportów wstępnego sprawdzania w SIO

Sala 0004

17:00 - 17:30

Kolacja dla zawodników nocujących w hotelu "Start"

ul. Kapelanka 60

 

Czwartek, 13 lutego 2020

7:20 - 7:30

Wykwaterowanie się osób mieszkających w hotelu "Start"

ul. Kapelanka 60

Recepcja Hoteli

7:30 - 8:00

Śniadanie dla nocujących w hotelu "Start"

ul. Kapelanka 60

8:40 - 8:55

Identyfikacja zawodników, zajmowanie stanowisk

Laboratoria A,B,C,D,E,F

9:00 - 14:00
9:00 - 11:00

Drugi dzień zawodów

Zadawanie pytań poprzez System Internetowy Olimpiady

Laboratoria A,B,C,D,E,F

14:00 - 15:00

Obiad dla wszystkich zawodników

Bar w holu głównym

15:00 - 16:30

Omówienie rozwiązań zadań dnia drugiego

Udostępnienie raportów wstępnego sprawdzania w SIO

Sala 0004